สําเนียงศูนย์จัดส่งงานบริการดูแลผู้ป่วยและเด็กอ่อนตามบ้านโรงพยาบาล หรือแม่บ้านทั่วไป ทําความสะอาดทั้งประจํา ไปกลับและเป็นรายชั่วโมง สอนจากประสบการณ์จริง เคยผ่านงานแม่บ้านฮ่องกงมา 5 ปี เฝ้าไข้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั้งหนักและเบา ดูแลเด็กแรกเกิดถึงเด็กโต และงานบ้านทั่วไปได้ทั้งอาหารไทยและจีนทั่วไป พร้อมบริการรับตัดหญ้า ตัดต้นไม้ แต่งสวน

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร.: 098-690-3255, 093-818-4316

© 2016 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก.com All Rights Reserved.